Βάρος Μ/Δ
Μεγέθους

Φ25 Χ 100 mm, Φ20 Χ 75 mm, Φ18 Χ 75 mm, Φ16 Χ 70 mm, Φ14 Χ 60 mm, Φ12 Χ 60 mm, Φ30 Χ 120 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΦΤΕΡΟΣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked

You can pay as you are comfortable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Round-the-clock delivery 30$
Transportation by plane 105$
Transportation by traine 35$
Transportation by ship 90$